Tento web používá k poskytování služeb a personalizaci soubory cookies. Používaním tohto webu s tím souhlasíte.

Komplexné služby v správe a vymáhaní pohľadávok Pohľadávky sú náš svet. Consulting One SK, s.r.o.

Kdo jsme

Spoločnosť Consulting One SK s.r.o. poskytuje komplexné služby v oblasti správy a vymáhania pohľadávok formou mimosúdneho, súdneho a exekučného konania. Spoločnosť sa taktiež zaoberá analýzou a nákupom stratových pohľadávok.

Skupina vstúpila na trh v roku 2006. Ide o veľmi dynamicky sa rozvijajúcu spoločnosť. V súčasnej dobe spravuje pre svojich klientov viac než 250 tisíc pohľadávok. V spoločnosti pracuje 34 zamestnancov.

V procese správy a vymáhania pohľadávok vystupuje spoločnosť dôsledne, ale vždy striktne v medziach zákona a prísne eticky. Spoločnosť je členom Asociácie inkasných agentúr a hlási sa k jej etickému kódexu.

Spoločnosť tvorí skúsený tím odborníkov. Poskytované služby v oblasti správy a vymáhania pohľadávok sú natoľko široké, že ich uplatnenie bude predovšetkým závisieť na konkrétnej predstave klienta a na jeho rizikových pohľadávkach. Medzi klientov patria významné spoločnosti zo sféry B2B i B2C, z finančného sektoru aj zo sektoru telekomunikácií.

Medzi ciele spoločnosti patrí pracovať kvalitne a vysoko efektívne v prospech klienta, ale aj s rešpektom k dlžníkovi, ktorý je zároveň zákazníkom nášho klienta. Pracovať všestranne, férovo, striktne v rámci zákona. Byť dôsledný, dôrazný a korektný.

Pohľadávky sú náš svet
Consulting One SK, s.r.o.